Supervision
Individuel eller teamgruppe supervision


Supervision er en pædagogisk læreproces med fokus på en faglig problemstilling.

Samtalen er struktureret på en særlig måde.


En supervisions session vil typisk indeholde:

  • en analyse af den faglige problemstilling

  • en overvejelse af hvilke faglige metoder, der vil være nyttige at anvende i løsningen af problemstillingen.

  • der ses desuden på supervisandens ressourcer og eventuelle blinde pletter, der påvirker forholdet til klienten.Formålet med supervisionen er:

  • at supervisanden udvikler sig som fagperson.

  • at kvalitetsudvikle metoderne i det faglige arbejde.

  • at opnå fælles fodslag i løsningen af opgaverne.

  • at trække på gruppens faglige viden.

  • at forebygge stress og udbrændthed blandt medarbejderne.Supervisionen gives individuelt eller i teamgrupper.


Teamgruppen deltager aktivt i processen. Spillereglerne aftales ved gruppens start.

Kontakt mig venligst med hensyn til aftale og pris for supervisionen.
Tlf. 29627692 eller email: forandringsrum@gmail.com