Udtalelser og Links

Et besøg hos Birgit Eskesen har åbnet mine øjne og sjæl for hvem jeg er.

Jeg befinder mig i et forandrings rum, hvis jeg tør? Jeg holder meget af bogen ”Hvem har flyttet min ost”, hvis jeg tør erkende at noget skal flyttes (ikke osten, men mig).

Birgit skaber et roligt og behageligt ”rum” for vores samtale. Atmosfæren gør at jeg slapper af og tør være nærværende. Jeg kom for at få bekræftet at jeg er i forandring og få hints til, hvor jeg har svage punkter i min forandringsproces.

Jeg forlader Birgit svævende på en grå sky, jeg kan, jeg vil og jeg tør. Skyen er grå fordi jeg har noget jeg skal hjem og arbejde med. Det kom bag på mig at min bedste kvalitet (siger jeg) er min værste fjende.

Henrik


Hej Birgit

Tak for en inspirerende og lærerig coaching. Det hjalp mig vældig meget til at få sat ord på de ting, jeg havde tumlet med i hovedet.

Adam Dziewiecki Jr.
Professionel Kiteboarding Instruktør, IKO Level 2
IKO Repræsentant for Danmark


Fra store bekymringer til konkret handling...

Inden jeg kom til Birgit brugte jeg meget energi på at tænke på alle de store spørgsmål. ’Hvad nu hvis...’ Birgit hjalp mig med at sætte ord på, hvilken betydning det har for mig at tænke sådan. Og hun hjalp mig med at tænke mere konkret på, hvad jeg i realiteten kan gøre her og nu. Jeg gik derfra både med en konkret handlingsplan for de følgende uger samt en følelse af at have fået de store formålsløse bekymringer gemt lidt af vejen.

AnjaStress
Jeg har i flere år døjet med stresssymptomer som resultat af at være meget perfektionistisk. Efter et meget slemt anfald, begyndte en længere bearbejdningsproces i erkendelsen af, at jeg ikke kunne fortsætte med at leve på denne måde. Efter nogle måneder blev jeg anbefalet at snakke med Birgit af en anden, der beskrev hende som en dygtig coach og en klog kone.
Jeg har mange parader og åbner sjældent op for folk, men i løbet af én session kom Birgit og jeg omkring rigtig mange facetter af min problemstilling. Hun forstod at tale mit sprog med brug af visualiseringer, der håndgribeliggjorde mine problemer, så jeg har noget praktisk at ty til, når jeg pludselig står i en situation, hvor jeg ikke føler, at jeg slår til. Derved blev mine følelsesmæssige problemer bragt fra det abstrakte niveau ned på et praktisk plan, hvor de er lettere at håndtere.
Da jeg stadig er i erkendelsesfasen med årsagerne til, at jeg reagerer, som jeg gør, har jeg stadig et godt stykke vej endnu, og nogle af de redskaber, Birgit gav mig, vil jeg måske først få fuldt udbytte af om et halvt år eller mere. Men hun forstod at stille de rigtige spørgsmål, så jeg allerede dagen efter vores samtale, fik åbnet mine øjne for flere af de dybereliggende årsager til, at jeg er, som jeg er. Så både umiddelbart og på længere sigt, har jeg fået stort udbytte af at snakke med Birgit og vil varmt anbefale hende til andre. 

Dorte
 


 


ID-LifeCoaching kvalificerer valgene:
Jeg har oplevet store forandringer i mit liv, som har ført til kaotiske tilstande, hvor det har været svært at overskue situationen og de muligheder, der er for at komme videre.

I disse situationer har jeg oplevet ID-LifeCoaching som en stor hjælp. Det er lettere at tage en kvalitativ beslutning, når man har været rundt om alle hjørner.

Jeg har prøvet at arbejde konkret med problemstillingerne – via øvelser- i coachingen. Når jeg i tankerne har visualiseret de forskellige muligheder, har jeg kunnet mærke, hvad der føles rigtigt eller forkert. Som følge af det kan jeg sige, at jeg lever et harmonisk liv.

Og jeg vil under ingen omstændigheder betænke mig på at opsøge Birgit igen, hvis jeg står overfor nye udfordringer i mit liv, så jeg igen kan træffe nogle kvalificerede valg.

Joan


Min oplevelse med at blive coachet af Birgit:
Jeg går hjemme for at afprøve forskellige ting men trænger efterhånden til at få sat mine projekter i system. Jeg synes ikke, jeg når noget. Birgit fik med små veltilpassede spørgsmål mig selv til at sige, hvad jeg egentlig gerne vil og fik på den måde åbnet mine øjne for, hvordan jeg bedst kan hjælpe mig selv. Birgit fik mig til bedømme vigtighed (på en skala fra 1-10) af at få løst et problem og afsætte et bestemt tidsrum, hvilket jeg skal nå at få problemet løst indenfor.

Jeg gik straks hjem og lavede en liste, som jeg hang op på et gangareal, så jeg ser den flere gange om dagen. Jeg satte et flag på ved hver opgave, jeg har nået indtil nu. Det var super at se hvor mange af punkterne, jeg allerede har nået!

Jeg er gået fra coachingerne hos Birgit med en masse gode redskaber og konkrete situationer, jeg kan arbejde videre med. Jeg er blevet meget inspireret til at lave om på min hverdag og arbejde med mig selv og mine omgivelser (bla. et anstrengte forhold til en person imit liv). Jeg vil bestemt anbefale andre at opsøge hende, hvis de har nogle problemer, de trænger til at få vendt med en udenforstående person, der er god til at lytte og guide sig. Eller hvis de gerne vil lære mere om sig selv og have nogle redskaber til selvudvikling. Hvis man møder op med et åbent sind og en vilje til selvhjælp, så kan man ikke undgå at få en god oplevelse og en masse at arbejde videre med efter et besøg ved Birgit.

Pernille Jensen


Eksamens skræk
Jeg var mega nervøs for at skulle til eksamen og blev anbefalet at gå til coach. Det var kanon!

Jeg skulle finde frem til, hvad det var, der gjorde mig nervøs. Og jeg fik også lært, hvordan jeg skulle planlægge min læseferie. Da jeg gik fra coachingen, havde jeg fået skrevet alle delmålene ned i min kalender. Og så var det bare om at komme i gang! Eksamen er bestået og jeg er sikker på, at det bliver meget lettere for mig at gå til eksamen næste gang.

Mette Links