Hvem er jeg som coach
Hvem er jeg som coach?

Jeg er en tillidsvækkende og nænsom coach, der skaber et trygt rum for dig i din forandringsproces.

Det er væsentligt for mig, at du er i centrum, og at jeg via coachingen understøtter og udfordrer dig i de problemstillinger/udfordringer, du lægger frem. De forandringer, du ønsker skabes via et coachingforløb, hvor du guides gennem samtale og øvelser på en sådan måde, at forandringen bliver, som det er rigtigt for dig.

Jeg er nærværende og empatisk og bestræber mig på at give dig et godt modspil, så du kommer til at opleve, at coachingen forandrer noget i dit liv.

Jeg er vedholdende og er i stand til at holde fast i den røde tråd, så du får gennemarbejdet din problemstilling/udfordring grundigt i sessionen.

Etik:
Jeg har tavshedspligt om de forhold, du arbejder med i din coachingsession.


Privat:
Jeg er gift og har 3 voksne børn.
Jeg holder af at være aktiv, dyrker motion i form af dans og bruger min cykel som transportmiddel i byen. 

Jeg har dyrket Yoga og afspændingsteknikker, siden jeg var ganske ung. I den forbindelse har jeg haft megen glæde af meditationer som middel til at afspænde sindet og få tankerne til at falde til ro.
Jeg holder meget af at opholde mig i naturen- især ved havet - hvor jeg oplever megen ro.

Jeg nyder at være sammen med andre mennesker.
 
 

 Uddannelser mv.
ID-LifeCoach
Jeg er Certificeret ID-LifeCoach og har gennemgået et uddannelsesforløb på 2 år, med minimum 540 timers teori, praktisk færdighedstræning og egencoaching. Under dette forløb har jeg vist de menneskelige og faglige kvalifikationer, der kræves for at kunne blive certificeret.

Uddannelsen er foregået på ID-Academy v/Ole Vadum Dahl. ID-LifeCoach er en beskyttet titel i hele EU.

Jeg har desuden afsluttet den 1 årige  Master overbygning på coachuddannelsen fra ID-Academy.

Medlem af ID LifeCoach foreningen.

ID- Mentor
Jeg er certificeret ID Mentor, som er en 2 årig uddannelse med fokus på at kunne guide andre i gennem en personlig og spirituel udvikling.


Kognetive behandlingsformer
Jeg har gennemgået 90 timers teoretisk efteruddannelse i kognetive behandlingsformer på University College Nordjylland.


Supervision
Jeg har gennemgået en 1 årig efteruddannelse i supervision og kollegial respons.

Uddannelsen består af 168 undervisningstimer med teori og og direkte supervision på kursisternes præstationer og minimum 28 timers træning i træningsgrupper med kollegaer.

Uddannelsen er etableret i et samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Aalborg og Aalborg kommunes kompetancecenter.


IVK
Efter et kursus i IVK (Ikke voldelig kommunikation) har jeg deltaget i en træningsgruppe i 5 år.


Ergoterapeut
Jeg er autoriseret ergoterapeut og har mange års erfaring fra praksis. Uddannelsen er 3½ års professionsbachelor studium. 

Med en bred sundhedsfaglig uddannelse som ergoterapeut har jeg stor viden om sundheds- og sygdomsmæssige problemstillinger. Jeg har i mange år arbejdet inden for området ældre- og handicap. Jeg har bla. arbejdet med undervisning og fysisk træning i forhold til forskellige sygdomsproblematikker.
Desuden har jeg arbejdet med borgere med komplekse og meget forskellige problemstillinger indenfor det, psykiske, sociale og psykosociale område.