Krop og psyke
 

Fysisk og psykisk sundhed
Sundhed er et meget bredt begreb. Der agiteres meget i medierne for, at man skal dyrke motion, sørge for at bevare normalvægten, spise sundt mv.

I forhold til den psykiske sundhed tales der om, at det er vigtigt at forbygge stress. Og at gode relationer er medvirkende til, at man bevarer et godt helbred både fysisk og psykisk.

Stress
Stress er et begreb, der tales rigtig meget om i disse år. Mange mennesker oplever at måtte sygemelde sig pg.a. stress.

Stresscoaching kan hjælpe dig med at håndtere hverdagens travlhed og sortére i de påvirkninger og informationer, du udsættes for, så du kan finde indre ro og fred.

Forebyggelse af stress
Konkret hjælper jeg dig med at få øje på, hvor i din tilværelse der kunne være brug for ændringer, så du kan opnå en bedre balance mellem arbejde, familieliv og fritidsliv.

Sammen kan vi afdække, hvilke stressreducerende aktiviteter du kan gøre brug af for at forebygge stress.

Jeg kan introducere dig til meditation som en måde, hvorpå du kan afspænde dig mentalt og kropsligt.

Som en anden metode til at afspænde dig mentalt, kan jeg introducere dig til, hvordan du kan være mere nærværende i dine aktiviteter.


Håndtering af stress
Jeg hjælper dig med at afdække, om du har symptomer på stress, og hvor alvorlige de er.

I stresscoaching forløbet hjælper jeg dig med at planlægge og strukturere dagligdagen, så du får bedre mulighed for at klare hverdagens gøremål.

Vi planlægger et stressrehabiliteringsprogram, hvor vi går konkret og målrettet frem i takt med de mindskede stresssymptomer.

Stress test
link: http://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe/stress/hvad-kan-du-selv-goere-mod-stress/stress-test/ 


Sund livsstil

Sund livsstil
Hvis du synes, du lever usundt- det kan f.eks være, at din vægt stiger, og du føler dig træt og uoplagt- kan du med fordel konsultere mig, så jeg via ID- LifeCoaching kan hjælpe dig med at komme tilbage til den sunde livsstil.

Vi vil sammen se på din motivation for at ændre din livsstil og finde de barrierer, der hindrer dig i det. Du får lejlighed til at overveje, hvordan du får planlagt den ændring, der skal til. Det kan f.eks være, at du skal justere dine indkøbs- og madvaner eller finde en ny måde at få motion på, der passer bedre til dig og dit familieliv.

Hvis du har brug for konkret at komme i gang med motion, kan vi henlægge coaching samtalerne til en ”walk and talk” tur i naturen.


Helbredsmæssig risiko
Din livsstil indebærer måske en helbredsmæssig risiko- f.eks i form af, at du ryger for meget, er blevet meget overvægtig, føler dig presset og ikke kan finde ro.

I disse tilfælde kan det være, at du skal kombinere ID-LifeCoachingen med specifikke kurser inden for rygestop eller vægttab og motion.


Selvværd

Selvværdsfølelsen er baseret på de tanker, man gør sig om sig selv, sine tolkninger af andres holdninger og af sine erfaringer i livet. Ofte har ens tanker og reaktioner rod tilbage i fortiden. ID LifeCoaching arbejder med at bevidstgøre fortidens betydning i nutiden. ID-LifeCoaching er ressourceorienteret og det har et fremadrettet fokus.

I coachingen kan du komme til at arbejde med overbevisninger, der ligger til grund for dine tanker og handlinger. Derved får du måske øje på overbevisninger, der hæmmer dig i din livsudfoldelse.

Eksempelvis fortæller du måske dig selv, at du ikke er dygtig nok til at tage en bestemt uddannelse og får som følge deraf ikke undersøgt, hvad der skal til for at komme ind på studiet, og hvordan du eventuelt skal opkvalificere dine nuværende skolekundskaber. Din livshæmmende overbevisning får dig til på forhånd at opgive din drøm. Og det kan påvirke din selvværdsfølelse.

Ofte er de livshæmmende overbevisninger skjulte og jeg kan via ID-LifeCoachingen hjælpe dig til at afdække dem, og derefter coache dig til at træffe valg, der vil påvirke din selvværdsfølelse positivt.