Relationscoaching
Relationer
At leve godt sammen med sine relationer -partner, børn,familie, venner og arbejdskollegaer - og få forståelse for mennesker i samfundet, der lever anderledes end én selv- kan være en livslang og spændende udfordring.

I relationscoaching arbejder vi bla. med bevidstgørelse af dine egne ønsker og behov i relationen, af dine tolkninger og associationer som baggrund for dine reaktioner og med at skabe forståelse for andre mennesker. Vi vil arbejde med STABIL kommunikation og IVK kommunikation.

Hvis du eksempelvis grundlæggende har et godt familieliv, hvor du gerne vil udvikle dig til at være en endnu bedre partner og forældre, vil du kunne bruge mig som sparringspartner i forhold til de situationer, hvor du gerne ville have været mere forstående, mere konstruktiv og mindre opfarende el. lign.

Som en følge af coachingen får du mulighed for at øve dig i at ændre den måde, du reagerer på i disse situationer.

Har du og din partner problemer i jeres indbyrdes forhold, kan du bruge ID-LifeCoachingen til at blive bevidst om din egen andel i problemerne og få større forståelse for din partner. Du vil lære nye måder at takle jeres problemer på.


Kommunikation fra en anden planet?
Vil du undgå, at din kommunikation med din partner, dit barn, dine forældre eller din chef føles, som om I kommer fra forskellige planeter? Eller at I ikke er på bølgelængde? Vil du undgå skænderier og sure miner? Så er relationscoaching sikkert noget for dig. 


Kommunikation
STABIL kommunikation
STABIL kommunikation, er bla. baseret på sansninger, tolkninger og behov som grundlaget for at tale sig frem til en løsning på en problemstilling.

Ideén er at du bliver bevidst om, at der kan være forskel på, hvad du rent faktisk sanser i en situation, og den tolkning du lægger i situationen. Derfor er det vigtigt at få checket med din samtalepartner, om du har tolket korrekt.

Det er også vigtigt, at du får gjort klart for dig selv, hvad du har behov for
i en given situation for at kunne give udtryk for det på en direkte måde.

Når din samtalepartner kender dit behov, har han/hun mulighed for at sige
til eller fra overfor dit løsningsforslag på et reelt grundlag.

STABIL kommunikation fremmer forståelsen for dig selv og din
samtalepartner.

Systemet kaldes STABIL, fordi de fleste mennesker har en stabil og forudsigelig måde at reagere på i bestemte situationer og sammen med bestemte mennesker.


IVK (ikke voldelig kommunikation)
Den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg har udviklet Nonviolent Communication. Tidligere kaldte han systemet for Girafsprog. Han brugte giraffen som symbol, fordi den er et dyr med et stort hjerte.
IVK = Girafsprog er et sprog fra hjertet.

IVK-modellen er baseret på følgende 4 trin: iagttagelse, følelser, behov, anmodninger.

Dvs. at når vi iagttager en handling, der berører vores følelser, så kommer vi i kontakt med de behov, som følelserne er udsprunget af. Det giver os mulighed for at anmode om konkrete handlinger, der vil berige vores liv.

Formålet med IVK er at etablere en kontakt mellem mennesker baseret på ærlighed og indføling og hvor alle parter har mulighed for at få givet udtryk for deres behov.

IVK fremmer forståelse og respekt for hinanden og kan bruges til at forebygge og løse konflikter.